ฟอกสีฟัน

TEETH-WHITENING-680x418-1024x629

การฟอกสีฟัน ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาท
การฟอกสีฟันที่ทำโดยทันตแพทย์โดยตรงจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นรวดเร็วกว่า ภายใต้การประเมินการตวรจช่องปากและประวัติสุขภาพของท่าน การแก้ไขสีของฟันที่มีสีหลือง หรือดำคล้ำ

สีของฟันที่เหลืองหรือฟันดำคล้ำ เกิดได้จาก อาหาร บุหรี่ ชา กาแฟ เป็นต้น ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการฟอกสีฟัน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถแก้ไขด้วยการฟอกสีฟันได้ เพราะในบางครั้งโรคของฟันบางอย่างก็เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ยากต่อการฟอกสีฟัน เช่นภาวะเหงือกร่น, ฟันที่มีสีจากอุบัติเหตุ, ฟันที่มีสีตามอายุการใช้งาน เป็นต้น