ตรวจฟัน ปรึกษาสุขภาพในช่องปาก

โปรโมชันเปิดร้าน2

การแปรงฟันที่ถูกต้อง ดูแลสุขภาพฟัน เหงือก สุขภาพในช่องปากเป็นอย่างดี แต่การเข้าพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกรอยยิ้มของคุณ ลดความเสี่ยงที่จะหมดสนุกในแต่ละมื้ออาหารได้อีกด้วย

dentist_exam