ถอนฟัน ผ่าฟันคุด

ถอนฟัน

การถอนฟัน ถือเป็นทางเลือกสุดท้าย หลังจากทันตแพทย์พิจารณาหรือพยายามรักษาด้วยวิธีอื่นเพื่อเลี่ยงการถอนฟันแล้ว แต่ไม่ได้ผล หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องถอนฟัน

ราคาเริ่มต้นที่ 450 บาท/ซี่ ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายในการถอน

ฟันคุด1.jpg

ฟันคุด สามารถก่อให้เกิดการอักเสบของเหงือก โรคเหงือก การติดเชื้อ หรือ ส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงสามารถผุได้ง่ายขึ้น เศษอาหารติดทำความสะอาดได้ยาก การผ่าออกเป็นการป้องกันรักษาที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ

ราคาเริ่มต้นที่ 1,800 บาท/ซี่ ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย