อุดฟัน

การอุดฟันเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีฟันผุหรือบิ่น ซึ่งการอุดฟันจะช่วยป้องกันไม่ให้มีฟันผุเพิ่มขึ้นด้วยการปิดช่องทางไม่ให้แบคทีเรียเข้าไปได้อีก
การอุดฟันโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของวัสดุที่ใช้ดังนี้

  • การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม ราคาเริ่มต้นที่ 400 บาท
   อุด 1 ด้าน 400 บาทขึ้นไป
   อุด 2 ด้าน 600 บาทขึ้นไป
   อุด 3 ด้าน 800 บาทขึ้นไป

amalgam-filling-dr-muzzafar-zaman

  • การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท
   อุด 1 ด้าน 500 บาทขึ้นไป
   ด้านต่อไป ด้านละ 200 บาท

composite-fillings-peace-arch

หลังจากอุดฟัน ควรดูแลสุขอนามัยของช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอ แปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟัน หรือใช้น้ำยาบ้วนปากต่อต้านแบคทีเรียอย่างน้อยวันละครั้งร่วมด้วย
พบทันตแพทย์เพื่อทำความสะอาดและตรวจสุขภาพช่องปาก อย่างน้อย 6 เดือน 1 ครั้ง

Woman showing her perfect teeth