รักษารากฟัน Root Canal Treatment

รักษารากฟัน

รักษารากฟัน ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท
เป็นการรักษาโพรงประสาทฟัน กำจัดประสาทฟันที่อักเสบ หรือ เป็นหนอง ทำให้อาการเจ็บปวดหายไป และยังสามารถเก็บรักษาฟันแท้ให้สามารถใช้งานได้ต่อไป

*ไม่รวมค่า x-ray และค่าอุดฟันหลังรักษาราก

420px-Root_Canal_Illustration_Molar.svg.png

ฟันที่ได้รับการรักษาสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตถ้ามีการดูแลอย่างเหมาะสม และฟันผุยังสามารถเกิดขึ้นได้ในฟันที่ได้รับการรักษาเช่นกัน การดูแลรักษาสุขภาพฟัน สุขภาพช่องปากที่ดี พบทันตแพทย์อย่างน้อยทุก 6 เดือน จะช่วยให้ฟันอยู่ได้อีกนาน